Ders 20: Android External Database Connection

7 Mart 2012 Çarşamba
Evet,sonunda zaman buldum,yarattım. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz external database bağlantısını gerçekleştirmek.
Genel olarak önce kodları verip,daha sonra onların ne anlam ifade ettiğini açıkladım. Okurken şaşırmayın.

Öncelikli olarak SQLite Database Browser kullanarak, database içinde bulunan tabloları ve bu tabloların alanları ile verilerini (insert ile eklenen verileri) oluşturuyoruz. Bunu başka bir derste detaylı olarak anlatabilirim. Çok basit bir yapısı var bu programın. Add Table diyip yeni bir tablo oluşturabiliyorsunuz ve hiç insert cümleciği yazmadan bile veri ekleyebiliyorsunuz.

Main.xml içerisine gelip , tasarımımızı oluşturuyoruz. Ben bir listview kullanmayı uygun gördüm. Database üzerinden veri çekip bu listview’in elemanları olarak göstermek istedim. Listview’i daha önceden anlatmıştım,o yüzden onun da pek üzerinde durmuyorum. Kodları ise şöyle oluyor:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="vertical" >
    <TextView
        android:layout_width="fill_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/hello" />
  
<ListView
             android:id="@+id/contentlist"
             android:layout_width="fill_parent"
             android:layout_height="fill_parent"/>
</LinearLayout>

İsteyen buradaki TextView’i kaldırabilir tabiî ki. Ben üşendiğim için, direkt varolan main.xml içerisine ListView eklemesi yaptım.
 SQLite Database Browser ile oluşturduğumuz .db uzantılı database dosyaımızı , ilgili projemiz içindeki “Assets” klasörü altına atıyoruz.


   “src” klasörü içindeki com… adlı paketimizin altına DatabaseHelper adında bir java dosyası oluşturuyoruz.

İçini ise şöyle düzenliyoruz:

public class DatabaseHelper  extends SQLiteOpenHelper

SQLiteOpenHelper sınıfını extends ediyoruz,öncelikle. Böylece bu sınıfımızın database için kullanılacağını belirtmiş oluyoruz.


private static String DB_PATH = "/data/data/tr.edu.kelimeavcisi/databases/";
private static String DB_NAME = "tatliavcisi.db";

Path ve database adımızı belirtiyoruz. Db_Path değişkenini , database’imizin nerede olduğunu programa anlatmak için kullanıyoruz.Assets içine koyduğumuz tatliavcisi.db dosyası /data/data/packagename/databases/ dizini altında bulunduğu için,bunu kendimize göre ayarlıyoruz. Db_Name değişkenine de database dosyamızın adını yazıyoruz.


private SQLiteDatabase myDataBase;
private final Context myContext;

Şeklinde 2 değişken daha tanımlıyoruz, bunlardan myDatabase değişkenini, database üzerinde işlem yapabilmek için kullanacağız. myContext ise yine context değeri için kullanılacak.


public DatabaseHelper(Context context) {
      super(context, DB_NAME, null, 1);     
     this.myContext = context;
                                         }

Constructor metodumuzu yazıyoruz. Burada super metodu içindeki DB_NAME değişkenini yukarıda tanımlamıştık, 1 yazan değer ise bizim database’imizin sürümü.İstiyosanız 2,3 yazın,size kalmış.İlla 1 olucak diye bir kaide yok!


public void createDataBase() throws IOException{
        boolean dbExist =checkDataBase();
             if(dbExist){
             //bir şey yapma,zaten database mevcut.
              }else{
      
     this.getReadableDatabase();
             try {   
                copyDataBase();
             } catch (IOException e) {
       
            throw new Error("Error copying database");
      
     }  
   }
    }

Bu method kullanılarak default sistem pathi üzerinde boş bir database oluşturulacak, eğer bir database mevcut ise de o database bunun üzerine yazılacak. Burada Exception kullanarak, kodumuzu daha sağlıklı bir hale getirdik, eğer kopyalama (ya da siz buna üzerine yazma diyebilirsiniz) esnasında bir hata olursa,bize “Error copying database” şeklinde bir hata verecek. Buradaki checkDatabase()  ve copyDatabase() metodlarını da biz yazıyoruz. Dolayısıyla eğer şu anda bir hata mesajı alıyorsanız gayet normal. Tabiki gerekli importları da yapmadığınızı düşünürsek gene hata mesajı alabilirsiniz.


privat boolean checkDataBase(){
     SQLiteDatabase checkDB = null;
   try{
           String myPath = DB_PATH + DB_NAME;
       checkDB = SQLiteDatabase.openDatabase(myPath,null
SQLiteDatabase.OPEN_READONLY);
  
   }catch(SQLiteException e){
         //database does't exist yet.
       }
       if(checkDB != null){
             checkDB.close();
       }
       return checkDB != null ? true : false;
        }

checkDatabase() metodu sürekli olarak yeni bir database yaratılıp, onun üzerine kopyalama işleminin yapılmasını engelleyecek bir metot aslında. Daha önceden yaratılmış bir database olup olmadığına bakıyoruz ve varsa tamam, bir şey yapma diyoruz. Aslında olay bu kadar basit.

Burada /data/data/package_name/databases/database_name dizininde bir database olup olmadığına bakılıyor. Eğer sonuç olarak “null” dönerse, böyle bir database olmadığı anlaşılacak ve yeni bir database yaratılacak, eğer “null” değeri dönmezse , onun yerine bir database örneği dönerse , zaten böyle bir database’in var olduğunu anlayacağız ve yeni bir database yaratmamıza gerek kalmayacak.


private void copyDataBase() throws IOException{
   //Local database’imizi açıyoruz  
   InputStream myInput = myContext.getAssets().open(DB_NAME);
       // Yeni yaratılmış database’in pathini tam olarak algılıyoruz
   String outFileName = DB_PATH + DB_NAME;
   
   //Boş database’imizi açıyorz
      OutputStream myOutput = new FileOutputStream(outFileName);
  
   //Local database’imizi boş database üzerine kopyalıyoruz.
      byte[] buffer = new byte[1024];   
   int length;  
   while ((length =myInput.read(buffer))>0){
            myOutput.write(buffer, 0,length);  
   }  
   //Açılmış database’leri kapatıyoruz.  
   myOutput.flush();  
   myOutput.close();
  myInput.close();
    }

Sırasıyla , kod içinde de yazılan yorumlardan anlaşılacağı üzere, local database’imizi ve boş database’imizi açıp,kopyalama işlemini gerçekleştiriyoruz.Ardından da bu database’leri kapatıyoruz.


public void openDataBase() throws SQLException{   
   //Database’i Aç      
String myPath = DB_PATH + DB_NAME;  
   myDataBase = SQLiteDatabase.openDatabase(myPath,null,SQLiteDatabase.OPEN_READONLY);
  
}

Database’imize ulaşmamızı sağlayacak open metodunu yazıyoruz. Burada anlaşılmayan bir şey yok diye düşünüyorum.


@Override
       public synchronized void close() {
           if(myDataBase != null)
       myDataBase.close();  
       super.close();
       }

Aynı şekilde database üzerinde istenmeyen işlemlerin yapılmasını ya da dikkatsizlikten oluşacak hataları önlemekte kullanacağımız close metodunu da yazıyoruz. Yine burada anlaşılmayan bir şey yok diye düşünüyorum.


@Override
       public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
       }
       @Override
       public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
       }

SQLiteOpenHelper sınıfını kullandığımızda zorunlu olarak yazmamız gereken metodları da ekliyoruz. Ama biz external bir database kullandığımız için bu metotlarla yapacağımız bir iş yok. İçlerini boş bırakıyoruz.


Cursor getAllAccounts()
         {
          this.close();
          this.openDataBase();
          SQLiteDatabase db=this.getReadableDatabase();
          Cursor cur=db.query("accounts", new String[] {"name"}, null , null , null , null , null);
          return cur;
         }


Bu illa kullanılması gereken bir metot değil. Yani kişiye,programa özel bir metot. Ben database’im içinde bulunan “accounts” tablosu içinden “name” kolonunda bulunan değerleri getirmek istediğim için , böyle bir metot oluşturdum. Burada , okunabilir bir database örneği çağırdıktan sonra query metodu ile sorgumu gerçekleştirdim. Dönen sonucu bir cursor üzerine atadım. Daha sonra activity içerisinden bunu çağırıp, istediğim gibi dönen verileri kullanacağım.import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.ArrayList;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.SQLException;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteException;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;

Aslında tüm DatabaseHelper dosyamız bu kadar, ama hala hata alanlar varsa diye tüm importları da belirteyim istedim. Son satırdaki Log’u import etmeseniz de olabilir. Ben onu hatam nerede var, program nasıl işliyor diye görmek için LogCat üzerinde mesaj alabilmek için kullandım.


@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);     
setContentView(R.layout.main);
        //DatabaseHelper sınıfından yeni bir örnek oluşturma
       
DatabaseHelper myDbHelper = new DatabaseHelper(this);
        myDbHelper = new DatabaseHelper(this);
      
//Database yaratma
        try {
             myDbHelper.createDataBase();
       } catch (IOException ioe) {
             throw new Error("Unable to create database");
       }
      
//Database açma
       try {
             myDbHelper.openDataBase();
       }catch(SQLException sqle){
             throw sqle;
       }
ListView listContent = (ListView)findViewById(R.id.contentlist);
Cursor cursor = myDbHelper.getAllAccounts();
    startManagingCursor(cursor);
    String [] values = new String [5] ;
   int i= 0;
  
while(cursor.moveToNext())
  {
      values[i] =cursor.getString(cursor.getColumnIndex("name"));
      i++;
    }
    cursor.close();
ArrayAdapter<String> adapter = new
ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1, values);   
listContent.setAdapter(adapter);
    }           
    }


Activity dosyamız içinde yaptığımız şey, yeni bir database örneği yaratmak , bunu açmak , cursor üzerine accounts tablosundaki name kolonundaki verileri atmak ve bunları listview üzerinde göstermek. Hepsi bu.

Burada string array oluştururken boyutuna 5 verdim , çünkü geriye 5 tane verinin döneceğini biliyorum. Siz de size uygun olan bir boyutta array yaratmayı unutmayın. Yoksa hata alırsınız.

Görüntü ise şöyle oluyor. Hepsi empty olarak gözüküyor. Çünkü accounts tablomda name kolonu altında 5 tane empty yazıyor JSonuç olarak,Aykut Çayır’a, debug yapıp beni hatalardan kurtardığı için ve buradaki yazıyı yazana teşekkürü bir borç bilirim.

Biraz aceleye geldi yazı, eğer hatam,eksik aksağım varsa biri he desin. Ben de düzelteyim.

3 yorum:

 1. Oggy dedi ki...:
  Bu yorum yazar tarafından silindi.
 1. Oggy dedi ki...:
  Bu yorum yazar tarafından silindi.
 1. Okan sütçüoğlu dedi ki...:

  Merhaba

  Çok güzel derlemişsiniz teşekkür ederim ancan emulatorde de kendi telefonumda da açtıpım zaman uygulama kapanıyor kapanmaya zorla çıkıyor bunu nasıl çözebiliriz ?

Yorum Gönder