AÖF / Genel Muhasebe Ünite 1 / İşletme

1 Temmuz 2012 Pazar

Baktım ki sorulara dayalı çalışarak muhasebeyi geçemiyorum ve 3.sınıfa adım atabilmek için bu nalet dersten kurtulmam gerekiyo, üşenmedim oturdum bu sıcakta muhasebe falan çalışıyorum. Bir mühendis olarak muhasebe de bilmek şart tabii. :)) Belki benim gibi muhasebeden yaka silkenlere bir faydası olur diye de çalıştıklarımı bloga dökeyim dedim. Cümleten kolay gelsin diyorum ve ufaktan başlıyorum.

Ünite 1 - İŞLETME ve MUHASEBE

İşletme: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için bir takım faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten birimdir.


İşletmenin Amaçları: 
1. Mal ve hizmet üretmek
2. Bu ürettiği mal ve hizmetten belli bir kar elde etmek
3. Elde ettiği kara dayanarak da tabiki varlığını sürdürmek, devam ettirmek


İşletmenin İşlevleri:
1. Amaçlarında da olduğu gibi üretim yapmak
2. Ürettiği ürün / malı pazarlamak
3. Finansman ( İşletmenin karı, zararı nedir, ne kadar geliri, gideri var vs.)
4. Personel ve Yönetim işlevleri


Bu Yönetim İşlevleri de belli kategorilere ayrılıyor. Bunlar da:
1.Planlama
2.Örgütleme
3.Koordinasyon
4.Denetim


İşletme Türleri : 3' e ayrılıyor: Faaliyetlerine göre, Mülkiyet Bakımından ve Büyüklüklerine Göre.


Faaliyetlerine Göre İşletmeler:
1. Üretim
2. Ticaret
3. Turizm
4. Tarım
5. Hizmet


Mülkiyet Bakımından İşletmeler:
1. Özel İşletmeler
2. Kamu İşletmeleri
3. Karma İşletmeler

Büyüklüklerine Göre İşletmeler:
1. Büyük
2. Orta
3. Küçük
4. Cüce

Buraya kadar kimse için sıkıntı yok diye düşünüyorum. Keza ezber de ezber. Bundan sonra işler varlıklara, kaynaklara vs. üzerine yoğunlaşıyor ve bir süre sonra işler sarpa sarıyor.

İşletmede faaliyet olabilmesi için 2 ana şey gereklidir : Varlıklar ve Kaynaklar.

Varlıklar: Araç-gereç, para, hammadde vs.'dir. Bir nevi işletmenin sahip olduğu ekonomik değerlerdir.

Kaynaklar: E bu varlıklar hop diye ortaya çıkmıyor. Bu varlıkları bize "Kaynaklar" sağlıyor. Kaynaklar da işletmenin sahipleri ve üçüncü kişi dediğimiz işletmeye borç verenler, kısacası insanlar.

İnsanlar devreye girdiği anda da ortaya Sermaye, Borç, Kar ve Zarar gibi kavramlar çıkıyor.

Sermaye: İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarının değer olarak ifadesidir. İşletme sahibinin sağladığı hammadde, para vs işletmenin sermayesini oluşturuyor.

Borç: Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarının değer olarak ifadesidir. Eğer siz üçüncü bir kişiden para alıp bunu işletmede kullanırsanız, borçlanmış olmaz mısınız? İşte olay aslında bu.

Kar ve Zarar: İşletmede faaliyetler yaşandı ve sonucunda elimizdeki para (varlık) arttı diyelim. Bu durumda kar elde etmiş oluruz ve işletme sahiplerinin hakları artmış olur. Eğer borçlanma yolu ile elde edilen varlıklarda bir artış olursa da bu durumda zarar elde etmiş oluruz ve üçüncü kişilerin hakları artmış olur.


0 yorum:

Yorum Gönder