AÖF / Genel Muhasebe Ünite 1 / Muhasebe

1 Temmuz 2012 Pazar


Ünite 1 - İŞLETME ve MUHASEBE Devam...

Muhasebe: İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişiklik yaratan mali nitelikteki işletmelere ait bilgileri Kaydetmek - Sınıflandırmak - Özetlemek - Analiz etmek - Yorumlamak sureti ile ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde bilgi veren bir sistemdir. 


Muhasebenin İşlevleri: Muhasebenin bizzat tanımında da geçtiği üzere:
1.Kaydetmek
2.Sınıflandırmak
3.Özetlemek (Çeşitli mali tabloların hazırlanması)
4.Analiz Etmek
5.Yorumlamak

Muhasebenin Türleri: 2'ye ayrılır: Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi


Genel Muhasebe: İşletmenin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını belirler. İşletmenin faaliyetleri sonucu oluşan karı, zararı ortaya koyar.

Maliyet Muhasebesi: Adı üstünde maliyet -> üretim ile alakalı. Sadece "Üretim Yapan" işletmeler için geçerlidir. Üretilen mal /hizmetin maliyetini ve satış fiyatını saptar. Böylece üretim kontrolü de sağlanmış olur.

Muhasebe ile Kimler İlgilenir?
1.Yöneticiler
2.İş Sahipleri ve Ortaklar
3.Borç Verenler (Üçüncü Şahıslar)
4.İşletmede Çalışanlar
5.Devlet
6.Kamu

Muhasebe Mesleği : 3 gruba ayrılmıştır: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir

Şimdi bu meslek içerikleri bana sorarsanız tamamen ezberden ibaret ve bunu hiç sevmiyorum.

Serbest Muhasebeci
1. En az lise mezunu 
2. Eğitim-öğretim durumuna göre 2 ile 6 yıl arasında staj yapma zorunluluğu 
3. Görevi : Tüzel ve gerçek kişilere ait muhasebe defteri tutmak, mali tabloları ve vergi beyannamelerini düzenlemek

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
1. 4 yıllık lisans eğitimi
2. 2 yıllık mesleki staj
3. Meslek sınavında başarılı olma
4. Görevi: Serbest Muhasebecinin yaptığı her şeyi yapar. Buna ek olarak, işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans ve mali mevzuat ile ilgili uygulamaları düzenlemek, danışmanlık yapmak, inceleme, analiz ve denetleme yapmak,bilirkişilik yapmak

Yeminli Mali Müşavir
1. 10 yıl boyunca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmak
2. Meslek sınavında başarılı olmak
3. Görevi: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin yaptığı her şeyi yapar. Buna ek olarak, tasdik işlemleri yapma yetkisine de sahiptir. Tasdik faaliyetleri özellikle vergi beyannameleri ile bunların ekleri ve mali tablolarla ilgili olarak yapılmaktadır.

0 yorum:

Yorum Gönder