Ders 1 : Java Giriş

27 Ocak 2012 Cuma
Bildiğiniz gibi Java programlama dili platform bağımsız ve OAK mimarisiyle kurulmuştur. Sanal makine üzerinde koşar ve hem platform ismi hem de dil ismi Java'dır.

C türevi bir dil olduğu gibi sınıflardan oluşur. Kod yazarken hata almamak için satır sonlarını ";" ile bitirmelisiniz.

Büyük küçük harfe duyarlı olduğu gibi değişkenleri tip belirtimleri ile tanımlamalısınız. Aynı scope içerisinde aynı isimde iki değişken tanımlanamaz.

Kolay, platform bağımsız, nesneye dayalı, kurumsal mimariye uygun, kararlı, açık kaynak destekli, kullanım alanları geniş, dağıtık ve taşınabilir.

Java SE, Java ME, Java EE olmak üzere üç versiyonu vardır. JVM (Java Virtual Machine), JDK (Java Development Kit), JRE (Java Runtime Environment), web container ve aplication server java kavramlarıdır.

JVM:
Java yazılımının bileşenlerinden yalnızca biridir ve web etkileşimlerinden sorumludur. İndirdiğiniz java yazılım paketinde yerleşik olarak bulunur ve java uygulamalarının çalışmasına yardımcı olur.

JDK: Programcıların java ortamında program yazabilmeleri ve uygulama geliştirmeleri için çeşitli hazır sınıfları, servisleri ve yazılan bu kodların kullanılan sınıf, nesne ve servislerin makine tarafından doğru tanımlanabilmesini de sağlayacak olan bir pakettir.

JRE: Java çalıştırma ortamıdır. JVM yazılımını , java platformunun çekirdek sınıflarını ve bunları destekleyen Java platformu kitapçıklarını içerir. Java yazılımının çalışma zamanı bölümüdür; yani yazılımı web tarayıcınızda çalıştırmak için gereken asıl bölümdür.


Öyleyse Java uygulamalarını çalıştırmak için bilgisayarımıza JRE yükleriz. JVM de bilgisayarımıza JRE ile yüklenir. Yazılım geliştirenler ise JDK ya ihtiyaç duyar.

Java Ortamları:

 • Standole (Tek başına çalışabilen uygulamalardır)
 • Web
 • Enterprise
 • Mobile
 • Java Card
 • Lego
 • Java TV
Paketleme:
 • Jar (Java sınıflarının paketlenmiş halini içerir)
 • War (Web projesinin paketlenmiş halini içerir)
 • Ear (Enterprise projeleri paketlemede kullanılır)
Main Methodu:
 • Eğer kodunuzu tek başına çalıştıracaksanız bu method bulunmak zorundadır.
Java Console Çıktıları:
 • Çıktı almak için System.out.print(); ya da System.out.println(); methodunu kullanmalısınız.
Java İsimlendirme Standartları:

Bu kurallara uyulmasına gerek yoktur, yalnızca kullanım standartlarıdır. Sınıf isimleri büyük harfle başlar ve Camel Case şeklinde isimlendirme yapılır. Method ve nesne isimleri küçük harfle başlar. Sabit tanımlanırken tamamen büyük harf kullanılır ve boşluklarda "_" ayraç olarak kullanılır.

Java Yazım Kuralları:

Derleme anında hata ile karşılaşmamak için uyulması zorunlu olan kurallardır. Özel karakterle kullanılmaz ve sayı ile başlanmaz.Ayrılmış kelimeler kullanılamaz ve kod içerikleri sınıf tanımları içinde olmalıdır.


0 yorum:

Yorum Gönder