Ders 2 : Değişkenler Ve Operatörler

28 Ocak 2012 Cumartesi
Bildiğiniz gibi temel java tipleri 8 tanedir. Bunlar; byte, short, int, long, float, double, char ve boolean.

Değişken tanımları:

  • Sınıf Değişkenleri: Sınıflardan üretilen nesnelerdir ve nesne referansları ile hareket ederler. İşaret olarak referans alanı gösterirler ve heap alanları üzerinde yönetilirler.
  • Temel Tip değişkenleri: Dile özgüdürler ve 8 tip değişken ile tanımlanmışlardır. Üzerlerinde direkt değerler taşırlar.

Temel Tipler: Boolean ve number olarak iki kola ayrılır. Number kendi içinde integer ve floating-point olmak üzere iki kola ayrılırken integer kendi içinde byte, short, long, int, char olmak üzere beş, floating-point kendi içinde float ve double olmak üzere iki kola ayrılır.

Değişken Çevrimi: Hemen bir örnekle inceleyelim.

.

Operatörler:

Operatörler mantıksal, aritmetiksel, bitwise ve ilişkisel operatörler olmak üzere dörde ayrılır.

Aritmetiksel operatörler:

Toplama "+", çıkarma "-", çarpma "*", bölme "/", mod/kalan "%", arttırma "++" (değeri bir arttırır), eksiltme "--" (değeri bir eksiltir), toplama ataması "+=", çıkarma ataması "-=", çarpma ataması "*=", bölme ataması "/=", mod ataması "%=".

Hemen arttırma ve azaltma örneklerine bakalım.

İlişkisel Operatörler:
Altı tane ilişkisel operatör bulunmaktadır. Bunlar: eşittir "==", eşit değildir "!=", büyüktür ">", büyük veya eşittir ">=", küçüktür "<" ve küçük veya eşittir "<=".

Hemen bir örnekle inceliyelim.

Matıksal Operaörler:

Onbir tane mantıksal operatör bulunmaktadır. Bunlar: mantıksal not "!", mantıksal and "&", mantıksal or "|", mantıksal xor "^", kısa devre or "||", eşit değil "!=", kısa devre and "&&", and ataması "&=", or ataması "|=", xor ataması "^=" ve üçlü if-then-else "?:".

Küçük bir örnekte kullanımı inceliyelim.Karakter İşlemleri:
  • +
  • =+
  • String + int
  • Striğng + double

Aynı yöntemi kullanarak karakterleri de birleştirebilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder